Magdalena Szutko   

Tomasz Szutko

Wykształcenie  i kwalifikacje

2000 Wyższe studia zawodowe na kierunku fizyki z zakresu protetyka słuchu
(tytuł licencjata)  UAM Poznań

2000 Tytuł czeladnika w rzemiośle protetyka słuchu

2005 Wyższe studia magisterskie na kierunku fizyki ogólnej  UAM Poznań

2014 Profesjonalny kurs z terapii szumów usznych metodą TRT  
przeprowadzony przez prof P. Jastreboff'a oraz Dr Margaret Jastreboff

Wykształcenie  i kwalifikacje

2000 Wyższe studia zawodowe na kierunku fizyki z zakresu protetyka
słuchu (tytuł licencjata)  UAM Poznań

2000 Tytuł czeladnika w rzemiośle protetyka słuchu

2006 Wyższe studia magisterskie na  kierunku akustyka   UAM
Poznań

2007 Rejestracja w zawodzie protetyka słuchu w Wielkiej Brytanii
(HAC- Hearing  Aid Council)

2010 Rejestracja w urzędzie zrzeszającym zawody medyczne w
Wielkiej Brytanii  (HPC- Health Professions Council)

2014 Profesjonalny kurs z terapii szumów usznych metodą TRT  
przeprowadzony przez prof P. Jastreboff'a oraz Dr Margaret
Jastreboff

Doświadczenie zawodowe

14- letni staż w zawodzie protetyka słuchu 6- letnia współpraca z lekarzem audiologiem przy protezowaniu dzieci poniżej 4 roku życia Roczne doświadczenie przy programowaniu procesorów aparatów zakotwiczonych BAHA

Doświadczenie zawodowe

14- letni staż w zawodzie protetyka słuchu 2,5 roku pracy zawodowej przy protezowaniu pacjentów w narodowej służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii przy użyciu pamiarów ucha rzeczywistego (REM)

 

Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (PSPS). Wspieramy kampanię “Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków” organizowaną przez portal “slyszymy.pl” oraz PSPS (patronat ministra edukacji narodowej). Posiadamy tytuł “Gabinet przyjazny pacjentowi”.