Polityka Prywatności / RODO

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z naszą działalnością, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby każdy z odwiedzających stronę www oraz fanpage na Facebooku, wiedział kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje. Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach zbieranych za pośrednictwem plików cookies i dzienników logów.

1.Współadministratorzy danych osobowych

Następujące osoby będące wspólnikami Spółki Cywilnej OTOSONICA z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy H. Sienkiewicza 5 są Administratorami Państwa danych:

A] Tomasz Szutko – Współadministrator A

B] Magdalena Szutko – Współadministrator B zwanymi Współadministratorami.

 1. Wspólne uzgodnienia pomiędzy Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

A] Współadministrator A jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego i realizację praw

B] Niezależnie od tego ustalenia można wykonać prawa wobec każdego z nas, w takim przypadku żądanie zostanie przekazane Współadministratorowi A, który zrealizuje żądanie

C] Współadministratorzy zapewniają, że zobowiązują się do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych odpowiadającym ustalonemu ryzyku naruszenia praw i wolności.

 1. Punkt kontaktowy

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

A] listownie: 85-037 Bydgoszcz, ulica H. Sienkiewicza 5

B] za pośrednictwem adresu e-mail: moc.a1574461378cinos1574461378oto@t1574461378katno1574461378k1574461378

C] telefonicznie: 52 332 56 24

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: lp.ac1574461378inoso1574461378to@do1574461378i1574461378

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

A] wyrażoną zgodą [ art. 6 ust 1 lit a RODO]

B] zawartymi umowami [ art. 6 ust 1 lit b RODO]

C] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze [ art. 6 ust 1 lit c RODO]

D] prawnie uzasadnionym interesem Współadministrtora [ art. 6 ust 1 lit f RODO]

E] zapewnieniem opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej [ art. 9 ust 2 lit h RODO]

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych będą:

A] firmy współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów o współpracy [usługi wsparcia IT, usługi obsługi księgowo-kadrowej, NFZ, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Fundacje, banki kredytujące systemy ratalne]

B] podmioty i organy uprawione na podstawie przepisów prawa

C] dane będą przekazywane do państwa trzeciego w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych Facebook oraz poprzez wykorzystanie narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Facebook oraz Google w Polityce Prywatności.

 1. Sposób zbierania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:

A] bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do realizacji zawartych umów, zlecenia,

B] za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej

C] za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony

D] w wyniku zapytań kierowanych do serwera: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania, informacja o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach

E] dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook.

 1. Mechanizm cookies na stronie internetowej

A] Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji.

B] Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies zewnętrzne przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google Analytics.

 1. 9. Zbieranie danych w dziennikach logów

Zgodnie z przyjętą praktyką przechowujemy zapytania kierowane do naszego serwera w związku z przeglądaniem strony internetowej. Dane zapisane w dzienniku logów są danymi niezidentyfikowanymi, ponieważ nie można przypisać ich konkretnej osobie. Dane są zbierane i podlegają analizie w celu zapewnienia poprawnego działania strony i eliminacji błędów.

 1. Czas przechowywania danych osobowych

A] do czasu wycofania udzielonej zgody

B] przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa [ dokumentacja medyczna 20 lat], jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

C] w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki,

D] w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia.

E] w przypadku plików cookies jest możliwość ograniczenia lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

 1. Profilowanie

A] w związku z korzystaniem z plików cookies zewnętrznych, zbierane są i analizowane informacje pozyskane za ich pośrednictwem

B] pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google w celu wyświetlania reklam. Można zmieniać swoje zainteresowania, decydować, czy chcesz, by dane były używane do pokazywania trafniejszych reklam, a nawet włączać lub wyłączać określone usługi reklamowe w przeglądarkach swojego urządzenia

C] można korzystać z dodatku Google do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google na wszystkich wyświetlanych stronach

D] można wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki prywatności swojego profilu, jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych w plikach cookies zewnętrznych, umieszczanych przez Facebook, bądź możesz złożyć wniosek o usunięcie profilu z fanpage Administratora.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

A] żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii

B] prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub podmiot współpracujący

C] prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

D] prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]

 1. Podanie danych osobowych jest

A] dobrowolne, gdy korzystacie Państwo z fanpage Współadministratora a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności profilu oraz sposobu korzystania z fanpage,

B] dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki

C] warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, zlecenia a bez ich podania nie jest możliwa odpowiedź na zapytanie lub zawarcie umowy.

 1. Bezpieczeństwo danych

A] Połączenie pomiędzy serwerem Współadministratorów a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL

B] Współadministrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.