KONTAKT : ul. H. Sienkiewicza 5, Bydgoszcz. tel. 52 332-56-24

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ ABY OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ NFZ?

 • Zapraszamy do naszego punktu na bezpłatne badanie słuchu!
 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty (laryngolog, audiolog).
 • Wizyta u laryngologa (audiologa) - zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).
 • Laryngolog wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną).
 • Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ (Bydgoszcz, ul, Słowackiego 3).
 • Wracamy do punktu : „Otosonica” w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.
 •  

  REFUNDACJA APARATÓW SŁUCHOWYCH PRZEZ NFZ PRZYZNAWANA JEST RAZ NA 5 LAT DLA OSÓB DOROSŁYCH I RAZ NA 3 LATA DLA DZIECI.

  APARATY SŁUCHOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 26 ROKU ŻYCIA – refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną ( przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

  OSOBY DOROSŁE - refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

  INWALIDZI WOJENNI I OSOBY REPRESJONOWANE- refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

  REFUNDACJA NA APARATY STOSOWANE NA PRZEWODNICTWO KOSTNE-  obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci oraz 1260 zł zł w przypadku dorosłych ( refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)

  REFUNDACJA  NA SYSTEM FM obejmuje kwotę 2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat.  Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON według zasad przedstawionych poniżej.

   

  REFUNDACJA APARATÓW SŁUCHOWYCH PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

  Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON (MOPS). Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie.

   

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami : 52 332-56-24.

  Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania!