Ceny dopasowania aparatów słuchowych

Ceny podane poniżej obowiązują wyłącznie pacjentów, którzy już zakupili aparat/  aparaty słuchowe w innym ośrodku/ firmie i mają problemy z ich dopasowaniem *


 

* Badania słuchu/ dopasowanie aparatów słuchowych/ badania zysku z dopasowanych aparatów słuchowych/ pomiary na uchu rzeczywistym REM, dla naszych pacjentów, czyli osób, które zakupiły (chcą zakupić) aparaty słuchowe w Otosonica, są częścią procedury doboru aparatów słuchowych i są nieodpłatne. Pacjent płaci tylko za zakupione nowe aparaty słuchowe jednorazowo, przy ich odbiorze. Wszystkie wizyty i procedury z nimi związane, zarówno w trakcie doboru aparatów słuchowych jak i po ich zakupie, są dla naszych pacjentów nieodpłatne przez okres pięciu lat licząc od daty wydania aparatów słuchowych pacjentowi. Nieodpłatne wykonanie wspomnianych procedur i usług jest możliwe wyłącznie w przypadku zakupu aparatów słuchowych.

 


DOPASOWANIE APARATÓW SŁUCHOWYCH


 

    Dopasowanie jednego aparatu słuchowego zakupionego poza naszym ośrodkiem - 400 zł     (wymagane badania słuchu płatne dodatkowo według cennika) - czas trwania wizyty do 60 minut

__________________

       Dopasowanie dwóch aparatów słuchowych  zakupionych poza naszym ośrodkiem - 750 zł       (wymagane badania słuchu płatne dodatkowo według cennika) - czas trwania wizyty do 90 minut

__________________

       Dopasowanie jednego aparatu słuchowego  z ustawieniem za pomocą pomiarów na uchu rzeczywistym REM - 800 zł      ( wymagane badania słuchu płatne dodatkowo według cennika) - czas trwania wizyty do 60 minut

__________________

   Dopasowanie dwóch aparatów słuchowych  z ustawieniem za pomocą pomiarów na uchu rzeczywistym REM - 1300 zł ( wymagane badania słuchu płatne dodatkowo według cennika) - czas trwania wizyty do 90 minut

__________________

   Pomiar jednouszny na uchu rzeczywistym  REM we wcześniej ustawionym u nas aparacie słuchowym- 400- czas trwania wizyty do 45 minut

__________________

    Pomiar obuuszny na uchu rzeczywistym REM we wcześniej ustawionych u nas aparatach słuchowych-  750 zł

__________________

    Pomiar RECD -wykorzystywany przy doborze aparatów słuchowych u dzieci- 100 zł jednousznie/ 150 zł dwoje uszu

__________________

    Weryfikacja ustawień aparatów słuchowych u dzieci z użyciem pomiaru RECD na sprzęgaczu akustycznym-
         350 zł -jednousznie/ 600 zł -dwoje uszu

__________________

   Wizyty kontrolne dla pacjentów dorosłych i dzieci, którzy zakupili aparaty słuchowe w innym ośrodku - 150 zł     
( 30 minut)

__________________

 


BADANIA OCENIAJĄCE ZYSK Z DOBORU APARATU/ IMPLANTU SŁUCHOWEGO
(Badanie w wolnym polu słuchowym FF)


 

 

      Badanie progu słyszalności wykonane obuusznie z aparatami słuchowymi -   45 zł

__________________

       Badanie progu słyszalności  z aparatem słuchowym wykonane oddzielnie na prawe i lewe ucho60 zł

__________________

       Badanie zrozumiałości mowy wykonane obuusznie z  aparatami słuchowymi - 50 zł

__________________

   ∇   Badanie zrozumiałości mowy wykonane z aparatem słuchowym oddzielnie na prawe i lewe ucho- 80 zł

 


BADANIA ZYSKU Z APARATÓW SŁUCHOWYCH/ IMPLANTÓW W WOLNYM POLU SŁUCHOWYM (FF) W ZESTAWIE


 

   Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu: próg słyszalności + zrozumiałość mowy- pomiar wykonane oddzielnie na prawe i lewe ucho - 130

__________________

  Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu: próg słyszalności + zrozumiałość mowy pomiar obuuszny - 90 zł

__________________

    Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu: próg słyszalności na prawe i lewe ucho oddzielnie+ próg słyszalności mierzony obuusznie- 95 zł

__________________

   Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu: badanie zrozumiałości mowy na prawe i lewe ucho oddzielnie + badanie zrozumiałości mowy mierzone obuusznie- 120 zł

__________________

    Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu: próg słyszalności oraz badanie zrozumiałości mowy na prawe i lewe ucho oddzielnie + próg słyszenia, oraz badanie zrozumiałości mowy mierzone obuusznie - 190 zł