Co należy zrobić aby otrzymać refundację na aparat słuchowy?

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać refundację NFZ?

  1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu!
  2.  Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
  3.  Wizyta u lekarza laryngologa (specjalisty*) - zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).
  4. Laryngolog (specjalista*) wystawia zlecenie (wniosek) na aparaty słuchowe (wkładki uszne).
  5. Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ gdzie uzyskujemy potwierdzenie (pieczątkę)
  6. Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

* Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: a. audiologii i foniatrii, b. audiologii, c. otolaryngologii, d. otolaryngologii dziecięcej, e. otorynolaryngologii, f. laryngologii


Uwaga:

Na dzień dzisiejszy, aby otrzymać refundację NFZ, nie musimy iść na wizytę do ośrodka zdrowia, który ma podpisany kontrakt z NFZ. Wystarczy jeżeli zgłosimy się na wizytę do lekarza laryngologa prywatnie. Tutaj jednak różnica jest taka, że musimy zapłacić za wizytę u lekarza, ale za to oszczędzamy czas. Lekarz musi mieć jednak jedną z wyżej wymienionych specjalizacji.