Ceny terapii szumów usznych

TERAPIA SZUMÓW USZNYCH


 

Poniżej podane są ceny poszczególnych etapów i urządzeń użytych w terapii szumów usznych. Należy pamiętać, że terapia TRT (  z ang. Tinnitus Retraining Therapy - terapia szumów usznych za pomocą habituacji) jest najbardziej skuteczna, kiedy wprowadzamy jej wszystkie elementy. Szczegóły w zakładce: terapia szumów usznych ( leczenie szumów usznych).

 


 

   ∇    Wizyta informacyjna TRT -        50 zł30 minut

__________________

        Wizyta konsultacyjna TRT  -     150 zł     (1,5 - 2 H)

__________________

       Generator terapeutyczny stacjonarny TRT      - 450 zł ( koszt urządzenia wraz z wytycznymi odnośnie używania) 

__________________

    ∇    Generator terapeutyczny zauszny ( jedno ucho) - min cena 1200 zł *

__________________

       Poduszka dźwiękowa - 210 zł

__________________

       Wizyta kontrolna -    70 zł   ( 30 minut) 

__________________

 

*  koszt generatora terapeutycznego stosowanego za uchem zależy w dużej mierze od jego właściwości technicznych, możliwości regulacji oraz wielkości / wyglądu. Urządzenie jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta, według jego oczekiwań. W terapii szumów usznych konieczne jest użycie generatorów zausznych na jednym i drugim uchu ( szczegóły w zakładce terapia szumów usznych ). Pacjenci którzy oprócz szumów usznych mają niedosłuch, ponoszą tylko koszt zakupu aparatu słuchowego, ponieważ generator jest w budowany w aparat słuchowy.