Obiektywne badania słuchu ABR /ASSR

ABR (BERA)

Badanie ABR (zamiennie nazywane BERA) jest nieinwazyjnym badaniem słuchu, którego celem jest  rejestrowanie czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej, w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha. Wykonywane jest w celu określenia progu słyszenia pacjenta (stopnia ubytku słuchu) oraz miejsca wystąpienia niedosłuchu.
Jest to najpopularniejsze badanie obiektywne pozwalające wykryć miejsce uszkodzenia słuchu w obrębie drogi słuchowej: ślimaka, nerwu słuchowego i pnia mózgu. Stosowane jest w badaniach przesiewowych i diagnostycznych słuchu. Może być wykonane u każdego Pacjenta bez względu na wiek. Badanie słuchu ABR (BERA) jest nieinwazyjne i bezbolesne.

Czas trwania badania:
1,5-3 h


 

ślimak patron obiektywnego badania słuchu ABR w gabinecie Otosonica Bydgoszcz

 

Wskazania do badania ABR:

Zaleca się wykonanie badania w każdym z poniższych przypadków:
- negatywny wynik badania przesiewowego u noworodków,
- małe dzieci niewspółpracujące w badaniu audiometrii zabawowej w celu wykluczenia lub potwierdzenia wady, słuchu,
- dzieci, które nie wykształciły mowy do 3 roku życia,
- podanie leków ototoksycznych (np. gentamycyna, streptomycyna),
- dzieci i osoby dorosłe niewspółpracujące przy tradycyjnych badaniach audiometrycznych (np. dzieci z niepełnosprawnością, autyzmem),
- niemowlęta z niedosłuchem w celu rekonstrukcji audiogramu oraz dokładnego ustawienia aparatów słuchowych,
- podejrzenie guza nerwu słuchowego,
- w przypadku niedosłuchów głębokiego stopnia w celu szczegółowego określenia poziomu resztek słuchowych (np. przed kwalifikacją do implantu ślimakowego,
- podejrzenie symulacji głuchoty lub niedosłuchu.


 

Pacjentka w trakcie badania słuchu ABR

 

Przebieg badania:

Badanie BERA nie wymaga żadnej współpracy, odpowiedzi ze strony Pacjenta. Podczas badania Pacjent znajduje się w pozycji leżącej na wznak, z zamkniętymi oczami, ponieważ nawet najmniejszy ruch powoduje napięcia mięśniowe wpływające niekorzystnie na zapis badania (artefakty).
Z tego względu w przypadku dzieci badanie wykonywane jest w śnie fizjologicznym, bądź w wyjątkowych przypadkach w znieczuleniu ogólnym.
Przed badaniem odtłuszcza się miejsca na skórze głowy, w których zostaną przyklejone elektrody. Zakładane są słuchawki wewnątrzuszne bądź nagłowne, przez które podawane będą różnego rodzaju dźwięki (tony, trzaski). Elektrody połączone są ze specjalistycznym systemem komputerowym, który rejestruje aktywność mózgu na poszczególne dźwięki (zbiera sygnały elektryczne).


 

Wyniki badania słuchu ABR (BERA) w Bydgoszczy

 

Wynik badania

Wynik badania słuchu BERA przedstawiony jest w postaci wykresu fal mózgowych. Każda z fal odpowiada konkretnemu odcinkowi drogi słuchowej. Najważniejsze w badaniu jest pojawienie się fali V, która świadczy o tym, że dźwięk dociera do kory mózgowej – został „usłyszany”. Badana jest także latencja, czyli czas reakcji na dźwięk, od momentu podania bodźca akustycznego do momentu pojawienia się fali na wykresie. Cały wykres jest przekazywany odpowiedniemu specjaliście do oceny i wykonania opisu badania.
Badanie ABR wykonuje się standardowo dla trzasku, czyli częstotliwości około 2-4kHz). Nasza Placówka oferuje Państwu badanie rozszerzone - dla częstotliwości 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz.


 

ASSR

Badanie ASSR to wywołane słuchowe potencjały stanu ustalonego. Rejestracja potencjałów jest podobna do metody ABR, lecz wykorzystuje inny bodziec stymulujący oraz zjawisko synchroniczności rejestrowanych odpowiedzi. Metoda ASSR umożliwia rekonstrukcję audiogramu i ustalenie progu słyszenia dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 2000 HZ, 4000 Hz.
Stosowane jest w badaniach przesiewowych i diagnostycznych słuchu. Badaniu najczęściej poddaje się dzieci, u których przeprowadzenie tradycyjnego badania słuchu jest niemożliwe. Jednak może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku. Badanie ASSR jest nieinwazyjne i bezbolesne.

Czas trwania badania ASSR:
30 min-1,5 h


 

Wskazania do badania ASSR

 

Wskazania do badania ASSR:

Zaleca się wykonanie badania w każdym z poniższych przypadków:
- negatywny wynik badania przesiewowego u noworodków,
- małe dzieci niewspółpracujące w badaniu audiometrii zabawowej w celu wykluczenia lub potwierdzenia wady, słuchu,
- dzieci, które nie wykształciły mowy do 3 roku życia,
- podanie leków ototoksycznych (np. gentamycyna, streptomycyna),
- dzieci i osoby dorosłe niewspółpracujące przy tradycyjnych badaniach audiometrycznych (np. dzieci z niepełnosprawnością, autyzmem),
- niemowlęta z niedosłuchem w celu rekonstrukcji audiogramu oraz dokładnego ustawienia aparatów słuchowych,
- podejrzenie guza nerwu słuchowego,
- w przypadku niedosłuchów głębokiego stopnia w celu szczegółowego określenia poziomu resztek słuchowych (np. przed kwalifikacją do implantu ślimakowego,
podejrzenie symulacji głuchoty lub niedosłuchu.
Jako badanie uzupełniające do badania ABR


 

Urządzenie do przeprowadzania badania słuchu ASSR

 

Przebieg badania:

Badanie przebiega w identyczny sposób jak badanie ABR. Po odtłuszczeniu skóry głowy przyklejane są 4 elektrody – 2 na czole i po 1 za uszami. Zakładane są słuchawki wewnątrzuszne bądź nagłowne, przez które podawane będą dźwięki. Elektrody połączone są ze specjalistycznym systemem komputerowym, który rejestruje aktywność mózgu na poszczególne dźwięki (zbiera sygnały elektryczne).
Tak jak podczas badania ABR nie jest wymagana współpraca ze strony Pacjenta. Podczas badania Pacjent znajduje się w pozycji leżącej na wznak, z zamkniętymi oczami, ponieważ nawet najmniejszy ruch powoduje napięcia mięśniowe wpływające niekorzystnie na zapis badania (artefakty). Z tego względu w przypadku dzieci badanie wykonywane jest w śnie fizjologicznym, bądź w wyjątkowych przypadkach w znieczuleniu ogólnym.


 

Wyniki badania ASSR
Wynik końcowy badania słuchu metodą ASSR

Wynik badania

Wynik badania przedstawiony jest w postaci skorygowanego audiogramu, który tworzony jest na podstawie wcześniejszych pomiarów czterech częstotliwości dźwięku  na każde ucho. W ten sposób uzyskujemy wynik badania słuchu, który przedstawia próg słuchowy danej osoby. W trakcie badania urządzenie najpierw rysuje zielone krzywe, które dążą do góry diagramu, co oznacza że pacjent słyszy dla wybranego poziomu dźwięku. Jeżeli wyrysowana krzywa jest czerwona i nie dochodzi do samej góry diagramu, oznacza to że dźwięk był za cichy żeby wywołać wrażenie słuchowe. Po zarejestrowaniu wszystkich wykresów, wyznaczany jest próg słuchowy.


 

Czym ASSR różni się od ABR:

ASSR wykonywanie jest jako badanie uzupełniające dla badania ABR, w celu poszerzenia diagnostyki audiologicznej. ASSR ma tę przewagę nad innymi metodami elektrofizjologicznymi, że pozwala na pomiar w szerszym zakresie częstotliwości i umożliwia ocenę progu słyszenia nawet przy głębokich ubytkach słuchu – powyżej 100 dB nHL. Wykonanie badania, jak można przeczytać powyżej, jest dość podobne w sensie podłączenia elektrod i stosowanych słuchawek do generacji dźwięku, natomiast same dźwięki i protokoły badań są inne niż w badaniach ABR. Badanie ASSR stosuje się głównie do pomiarów progu słyszenia. Badanie ABR (BERA) umożliwia również wyznaczenia progu słyszenia pacjenta, ale dodatkowo umożliwia podanie, w którym miejscu drogi słuchowej mamy problem (ucho wewnętrzne, ucho środkowe, nerw słuchowy itd.)

Ogólnie zaleca się wykorzystywanie stosowanej w audiologii zasady cross checking, która w ogólności mówi o tym, że należy potwierdzić wynik jednego badania, z pomocą wyniku drugiego badania. Dlatego w naszym ośrodku stosujemy kombinacje wymieniowych badań, aby wyniki były najbardziej wiarygodne.

W badaniu ASSR pomiar wykonywany jest jednocześnie dla obu uszu i czterech dźwięków jednocześnie (jeżeli pozwala na to sytuacja związana z obsługą pacjenta) co znacznie skraca czas badania!


 

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA ABR/ASSR

 

By wynik był miarodajny wymagane jest przeprowadzenie go we śnie fizjologicznym.
W celu przeprowadzenia rzetelnego i sprawnego badania ABR prosimy o dostosowanie się do poniższych zaleceń:


1. CZYSTOŚĆ USZU - niezbędne są czyste przewody słuchowe. Jeśli nie są Państwo pewni czy w uszach dziecka nie zalega woskowina, można zgłosić się do gabinetu Otosonica na bezpłatne sprawdzenie.

2. SEN - badanie wykonywane jest podczas snu dziecka. Dla zapewnienia najlepszej jakości snu dziecka proponujemy:
w dniu badania wybudzić dziecko wcześnie rano, przed tradycyjną godziną wstawania lub odwlec w czasie zaśnięcie dziecka,
bardzo ważne, by dziecko nie zasnęło podczas podróży na badanie, w samochodzie (nawet na chwilę),
wszelkie ulubione kocyki, misie jak najbardziej wskazane

3. POSIŁEK – zalecamy opuścić ostatni posiłek danego dnia, by przed badaniem dziecko było lekko głodne. Karmienie dziecka będzie możliwe po przygotowaniu dziecka do badania ABR. Nakarmienie dziecka tuż przed zaśnięciem zwiększa szanse szybszego zaśnięcia i sprawnego wykonania badania.

4. SKÓRA DZIECKA - w dniu wizyty zabronione jest smarowanie skóry dziecka preparatami natłuszczającymi (np. oliwka).

5. ZDROWIE - dziecko musi być zdrowe, bez ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej temperatury – co najmniej 2 tygodnie od wyzdrowienia.

6. CISZA - badanie wymaga całkowitej ciszy i spokoju dlatego ważne jest całkowite wyłączenie telefonów czy innych urządzeń elektrycznych, a także odłożenie ich z dala od urządzenia rejestrującego zapis badanych fal.

7. WSPOMAGANIE FARMAKOLOGICZNE - w przypadku decyzji rodzica o konieczności wspomagania dziecka farmakologią (np. Melatonina, Hydroksyzyna), rodzic przed badaniem powinien zgłosić się do lekarza pediatry, laryngologa, audiologa, który wystawi na dany lek receptę oraz dostosuje dawkę leku do dziecka. Rodzic zgłasza się na badanie z własnym lekiem i podaje go we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, wg zaleceń lekarza.

BADANIE ABR/ASSR W DOMU PACJENTA

Małe dzieci często źle czują się w obcych miejscach – takich jak szpital czy przychodnie, są przestraszone, rozdrażnione, nie mogą usnąć – uniemożliwiając tym samym prawidłowe przeprowadzenie badania. Wychodząc Państwu naprzeciw oferujemy wykonanie badania w domu. Własne środowisko, komfort i poczucie bezpieczeństwa powodują, że szanse na wykonanie badania znacznie wzrastają.
Specjalista w dniu wykonania badań dojeżdża wraz ze sprzętem do domu pacjenta. Posiadane przez nas urządzenie pozwala w sposób komfortowy przeprowadzić badanie dziecka w domu, w jego własnym łóżku i otoczeniu. Dzięki wykonaniu badania w domu ograniczamy stres dziecka oraz unikamy obciążenia związanego z narkozą.

Oferujemy dojazd do 100km od placówki Otosonica.

Jakie badania obiektywne wykonać ?

 

Bardzo chętnie pomożemy Państwu w doborze badań obiektywnych, jeżeli lekarz nie wyznaczył konkretnych badań do wykonania. Tym niemniej, chcąc wyjaśnić jakie badania słuchu najlepiej wykonać w danym przypadku, przygotowaliśmy dla Państwa krótki opis , który może w tym pomóc.


 

ABR TRZASK

Samodzielnie badanie to wykonywane jest w nieco innej konfiguracji, w dwóch przypadkach:

 • w przypadku diagnostyki guza kąta (niezłośliwy guz na nerwie słuchowym)
 • aby w szybki, przesiewowy sposób potwierdzić, że słuch dziecka jest dobry-  wymagane jest wcześniejsze wykonanie badań tympanometrii i otoemisji akustycznej

c

ABR 4 F (500, 1000, 2000, 4000 Hz)

Dokładne badanie diagnostyczne, wykonywane dla czterech częstotliwości oddzielnie na każde ucho.

 • Stosowane do bardzo dokładnego wyznaczenia progu słyszenia pacjenta
 • określamy latencję fali V (słuchowej) - próg słyszenia, a także fali mózgowych I i III, dzięki czemu możemy określić lokalizację niedosłuchu, a także jego formę (wymagana analiza przez lekarza audiologa)

czas trwania: do 120 minut.

 

Badanie ASSR

Automatyczne badanie progu słyszenia:

 • umożliwia szybkie wykrycie wady słuchu, lub potwierdzenie dobrego słuchu
 • wykonywane jest dla 4 dźwięków równocześnie dla obojga uszu
 • najszybsze badanie dostępne w obiektywnej diagnostyce słuchu

czas trwania: do 60 minut.

ASSR + ABR TRZASK

Dlaczego wykonywać dwa badania?

 • szczególnie u dzieci, wykonanie badań obiektywnych jest czasami utrudnione
 • wykonanie obydwu badań daje nam pewność co do progu słyszenia
 • badamy ASSR w najważniejszym zakresie słyszenia oraz ABR trzask (BERA) w zakresie wyższych częstotliwości (2- 4kHz)
 • jest to najczęściej wykonywany zestaw badań u małych dzieci w pierwszej fazie wykrywania niedosłuchu

czas trwania: do 120 minut.

ASSR + ABR 4 F

Najdokładniejszy zestaw badań

 • potwierdzamy progi słyszenia w zakresie najważniejszych dźwięków dla rozwoju i rozumienia mowy
 • określamy najpewniejszy próg słyszenia w przypadku aparatownia słuchu
 • w zestawie z badaniem ucha środkowego daje nam całkowitą pewność, jaki problem ze słuchem ma dziecko

czas trwania: do 240 minut.

INNE INFORMACJE

Przed wykonaniem badań obiektywnych ABR / ASSR, zaleca się wcześniejsze wykonanie:

 • otoskopii ucha - sprawdzamy drożność kanałów słuchowych
 • tympanometrii - sprawdzamy czy dziecko nie ma dysfunkcji ucha środkowego
 • otoemisji akustycznej - badanie komórek słuchowych, które zawsze powinno być wykonane przy urodzeniu

Jeżeli powyższy opis nie daje Państwu pełnego zrozumienia, co do wyboru badań, prosimy o telefon w tej sprawie, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości, poznając bliżej dany przypadek medyczny.