MOPS Bydgoszcz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

MOPS Bydgoszcz / MOPR Toruń / MOPR Włocławek

MOPS/ MOPR jest to instytucja zajmująca się między innymi wydawaniem refundacji ze środków PFRON w dużych miastach wojewódzkich. Jeżeli mieszkają Państwo w mieście powiatowym, lub mniejszej miejscowości, prosimy o przejście do zakładki PCPR


Co należy zrobić, aby otrzymać refundację MOPS/MOPR na aparaty słuchowe?

  • Posiadać przyznaną przez NFZ refundację na aparat słuchowy.
  • Posiadać orzeczenie niepełnosprawności.
  • Posiadać dochód nieprzekraczający 50 % średniego wynagrodzenia krajowego (lub 65 % dla osób samotnych)
  • Złożyć na odpowiednim druku wniosek o dofinansowanie (dostępny na stronach internetowych PCPR lub w ich siedzibie), ze wpisanym średnim miesięcznym dochodem w rodzinie a wraz z nim:
    - kserokopię wniosku refundacyjnego NFZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem
    - fakturę proformę, lub kosztorys, potwierdzające wartość aparatów słuchowych, które dana osoba chce nabyć
    - kserokopię orzeczenia niepełnosprawności i oryginał do wglądu

ADRESY MOPS/MOPR WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE


MOPS Bydgoszcz


MOPS Bydgoszcz

ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

sekretariat: (52) 330 12 70

Dział osób niepełnosprawnych

Wnioski do działu osób niepełnosprawnych

Piątek jest dniem bez petenta !


MOPR Toruń


MOPR Toruń

ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  siedziba główna
87-100 Toruń
pokój nr 17

tel. (56) 65 08 565
fax. (56) 64 86 447
sekretariat(at)mopr.torun.pl

Dofinansowanie na aparaty słuchowe


Mopr Włocławek


MOPR Włocławek

ul. Kościuszki 26,
87-800 Włocławek
Sekretariat
tel. 54 411-63-11 do 13 i nr wew.,
fax 54 411-63-14

Dział wspierający dofinansowanie
Dane teleadresowe działu