PCPR

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Logo PCRP

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w poprzednich zakładach z działu refundacje, PCPR , jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego zadaniem, między innymi, jest przyznawanie środków PFRON na refundacje dotyczące aparatów słuchowych. Refundacje z PCPR dotyczą osób które mieszkają w miastach powiatowych, lub małych miejscowościach. W przypadku dużych miast wojewódzkich należy przejść do zakładki MOPS


Co należy zrobić, aby otrzymać refundację PCPR na aparaty słuchowe ?

  • dysponować przyznaną przez NFZ refundacją na aparat słuchowy
  • być w posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności
  • mieć dochód, który nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia krajowego (lub 65% dla osób samotnych)
  • przedstawić na poprawnym druku wniosek o dofinansowanie (do wglądu na stronach internetowych PCPR lub w ich siedzibie), ze wpisanym średnim miesięcznym dochodem w rodzinie a wraz z nim:
    - kserokopię wniosku refundacyjnego NFZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem
    - fakturę proformę, lub kosztorys, świadczący o wartości aparatów słuchowych, które dany pacjent chce nabyć
    - kserokopię orzeczenia niepełnosprawności i oryginał do wglądu

Wyszukiwarka PCPR

Jeżeli chcesz znaleźć swój PCPR, kliknij tutaj