Badania słuchu u osób dorosłych

Proponujemy Państwu wykonanie szerokiej gamy testów słuchowych, pozwalających na zdiagnozowanie słuchu zarówno pod kątem leczenia jak i doboru aparatu słuchowego.


KONTAKT : ul. H. Sienkiewicza 5, Bydgoszcz. tel. 52/ 332-56-24

Badania podstawowe


Przesiewowe Badanie Słuchu*: badanie słuchu, w trakcie którego pacjent reaguje na najciszej spostrzegany dźwięk.
Badanie wykonywane jest za pomocą audiometru, a dźwięki puszczane są przez słuchawki nagłowne.  Wyznaczany jest próg słyszalności dla czterech podstawowych dźwięków na każde ucho ( 500 Hz/ 1000 Hz/  2000 Hz/ 4000 HZ). Wynik badania wskazuje czy pacjent może mieć potencjalne problemy ze słuchem.

Próby stroikowe*:
zestaw badań wykonanych za pomocą kamertonu (stroika) pozwalających na potwierdzenie lokalizacji niedosłuchu, czyli wskazują czy potencjalnie niedosłuch jest związany z uchem środkowym, czy też wewnętrznym.

 

* Badania przesiewowe wykonywane są tylko u osób powyżej 16 roku życia i nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny niedosłuchu. Są to badania czysto podglądowe

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 

Audiometria Tonalna


 

Badanie słuchu, w trakcie którego pacjent reaguje na najciszej spostrzegany dźwięk. Wyznacza się w nim progi słyszalności stosując słuchawki nagłowne (próg przewodnictwa powietrznego) oraz słuchawkę kostną (próg przewodnictwa kostnego). Porównanie obydwu progów pozwala na wstępne określenie stopnia oraz lokalizacji niedosłuchu. Poniżej przedstawione są tzw. audiogramy, czyli wykresy pokazujące zależność progu słyszenia od częstotliwości (wysokości) dźwięku, dla różnych schorzeń czytaj dalej.Ogólnie im wykres leży bliżej 0 dB HL, tym słuch jest lepszy.

Tympanometria


Badanie słuchu pozwalające na ocenę funkcji elementów ucha środkowego (błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, trąbki słuchowej). Stosowane między innymi do zdiagnozowania Otosklerozy. Polega na włożeniu do ucha miniaturowej sondy, która generuje cichy dźwięk oraz zmienia ciśnienie w kanale słuchowym, popychając i odciągając delikatnie błonę bębenkową. W badaniu sprawdzamy jak dźwięk przechodzi przez ucho środkowe przy zmiennym ciśnieniu powietrza w kanale słuchowym. Powstający wykres , tzw. tympanogram ma kształt wzniesienia ( zaokrąglonego trójkąta) i jest symetryczny względem pionowej linii 0 daPa ( patrz poniżej)

Odruchy strzemiączkowe


Badanie odruchów strzemiączkowych wykonywane jest zazwyczaj łącznie z pomiarem tympanometrii. Odruch strzemiączkowy jest skurczem mięśnia strzemiączkowego ( przyłączonego do kosteczki słuchowej - strzemiączka), który pojawia się w wyniku stymulacji głośnym dźwiękiem. Jest to badanie topodiagnostyczne  pozwalające na ocenę wyższych pięter drogi słuchowej, a także wspomagający diagnostykę ucha środkowego. Odruchy strzemiączkowe mierzy się Ipsi - lateralnie ( dźwięk jest podawany do tego samego ucha w którym  mierzymy skurcz mięśnia) , albo kontr-lateralnie ( dźwięk jest podawany w jednym uchu, a skurcz mierzymy w przeciwnym.

Test drożności trąbki słuchowej


ETF ( z ang. Eustachian's Tube Function): specjalistyczny test tympanometrii wykonany przy różnych wartościach ciśnienia powietrza w kanale słuchowym. Pozwala na zdiagnozowanie problemów z trąbką słuchową ( Eustachiusza), której zadaniem jest wyrównywanie ciśnienia w uchu środkowym.Wykonuje się go podobnie jak badanie tympanometrii, przy czym dla każdego pomiaru pacjent proszony jest o pewne czynności, związane ze zmianą ciśnienia w uchu środkowym. Jeżeli szczyty z wykresów w kształcie łagodnego trójkąta, dla każdej z prób się przesuwają, to trąbka słuchowa jest drożna. W przeciwnym przypadku wskazana jest wizyta u specjalisty.

Audiometria mowy


Badanie audiometrii mowy odbywa się tak jak w przypadku audiometrii tonalnej przez słuchawki nagłowne. Różnica polega na tym, że pacjent zamiast dźwięków słucha wyrazy, które ma powtarzać. Testy wyrazowe ( liczbowe) podawane są na różnych poziomach głośności. Dla każdego poziomu zaznacza się procent powtórzonych słów przez pacjenta. Powstała w ten sposób krzywa, pokazuje jak pacjent rozumie mowę. Wyniki badania przydatne są w diagnostyce ucha wewnętrznego, bądź też niedosłuchów centralnych.

Otoemisja akustyczna DPOAE


Diagnostyczne badanie ucha wewnętrznego. Całkowicie nieinwazyjne i obiektywne badanie słuchu, które wykonujemy zarówno u dzieci jak i osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych. W trakcie badania do ucha wkładana jest mała końcówka z miękką nasadką i urządzenie generuje dźwięk, który wywołuje odpowiedź komórek słuchowych.  Wynik badania pokazuje czy tzw. komórki słuchowe zewnętrzne znajdujące się w ślimaku ucha wewnętrznego pracują prawidłowo. Dzięki temu badaniu można wykryć uszkodzenia komórek słuchowych, nawet jeśli normalne badanie audiometryczne wychodzi prawidłowo. U osób dorosłych szczególnie zalecane w diagnostyce szumów usznych.

Poniżej przedstawiony jest wykres, gdzie  zielone punkty z "dziubkami" pokazana jest  prawidłowa odpowiedź z komórek słuchowych, natomiast punkty bez dziubków pokazują brak odpowiedzi. Badanie to pokazuje wynik pacjenta z jednostronnym niedosłuchem ucha prawego. Ucho lewe według normalnego badania audiometrii tonalnej jest w normie, ale widzimy na wykresie, że dla wysokich dźwięków (6-8kHz) odpowiedź z komórek słuchowych nie występuje, co może wykazywać pierwsze oznaki uszkodzenia słuchu.

Badanie progu dyskomfortu UCL


UCL ( z ang. uncomfortable sound level)- próg dyskomfortu, czyli największy poziom dźwięku, który pacjent jest w stanie wytrzymać. Mierzony jest za pomocą audiometru i słuchawek nagłownych. Osoba badana musi zareagować w momencie kiedy dźwięk staje się nieprzyjemnie głośny.

Próby nadprogowe


Próby nadprogowe, są to badania, w trakcie których dźwięk jest podawany powyżej progu słuchowego pacjenta. Oznacza to, że tego badania nie da się wykonać bez wyniku audiometrii tonalnej. Są to zróżnicowane testy wspomagające określenie lokalizacji i typu niedosłuchu ( np. SISI, Próba Fowlera, TDT, Test Stenger’a).

Badanie w wolnym polu słuchowym


Wolne pole ( z ang. free field), jest badaniem podobnym do audiometrii tonalnej i audiometrii mowy, przy czym dźwięki nie są puszczane  przez słuchawki, ale przez głośniki. Badanie używane jest do badania zysku z aparatów i implantów słuchowych. Badanie najpierw wykonuje się bez pomocy słuchowej, a potem z urządzeniem wzmacniającym. W ten sposób widzimy poprawę w słyszeniu czy też rozumieniu mowy u osoby badanej.