Refundacja aparatów słuchowych

Na jaką pomoc możemy liczyć w przypadku zakupu aparatów słuchowych ?

W Polsce od kilkunastu lat refundacje na aparaty słuchowe z NFZ były niezmienne. Dopiero w 2014 roku wprowadzono nowe przepisy, które wprowadziły pożądane zmiany. Refundacja uległa niewielkiemu podwyższeniu w przypadku osób  dorosłych i trochę większemu w przypadku dzieci i osób  dorosłych do 26 roku życia.

Refundację można też otrzymać w  przypadku niedosłuchu obuusznego, czyli przy zakupie dwóch aparatów słuchowych, co wcześniej nie było możliwe. Wprowadzono jednak obostrzenia co do wielkości niedosłuchu.

Uległy też zmianom okresy refundacyjne ( czas jaki musi upłynąć od ostatniego zakupu produktu, abyśmy mogli starać się o nową refundację). W zakładce refundacje NFZ znajdą Państwo informacje ne ten temat.

Oprócz wspomnianych refundacji NFZ, osoby które posiadają tzw. orzeczenie o niepełnosprawności, mogą starać się również o refundacje ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych ( PFRON), które to środki regionalnie rozdzielane są przez tzw. ośrodki MOPS ( MOPR) czyli Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej ( Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie) w przypadku dużych miast, lub tzw. PCPR ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) w przypadku mniejszych miejscowości lub miast powiatowych . Informacje na ten temat znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach.


 • NFZ BYDGOSZCZ

  ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz 
  Oddział jest czynny w dni robocze
  (poniedziałek – piątek) w godz. 8.00 – 16.00
  telefon, informacja ogólna: 52 32-52-706 • NFZ Toruń

   Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń
  Delegatura jest czynna w dni robocze
  (poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 – 16.00

  telefon, informacja ogólna: 56 65 82 600

 • NFZ Włocławek

  ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
  Delegatura jest czynna w dni robocze
  (poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 – 16.00
  telefon, informacja ogólna: 54 41-27-400