Refundacja PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie.


 

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW PFRON

Otrzymanie refundacji z Funduszu Osób Niepełnosprawnych na aparaty słuchowe uzależnione jest od następujących czynników


  1. Osoba starająca się o refundację PFRON, musi już wcześniej mieć przyznaną refundację NFZ.
  2. Kolejnym punktem koniecznym do otrzymania tej refundacji jest posiadania orzeczenia niepełnosprawności (najlepiej częściowo na słuch, chociaż inne orzeczenia też są honorowane, ale refundacja może być mniejsza)
  3. Dochód na osobę w rodzinie pacjenta nie może przekraczać 50 % ściśle ustalonej kwoty podanej na dany kwartał, która jest średnim miesięcznym wynagrodzeniem wyliczanym przez GUS (w przypadku osób samotnych jest to 65 % tej kwoty)- Zobacz przykład

Do jakiej instytucji należy się udać, aby uzyskać refundację PFRON ?

Środki PFRON dostępne są w odpowiedniej instytucji w zależności od miejsca zamieszkania pacjenta


  • Osoby z dużych miast wojewódzkich muszą udać się do lokalnej instytucji MOPS (MOPR) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Pomocy Rodzinie) Wpisz MOPS (MOPR) dla swojego miejsca zamieszkania, w wyszukiwarce google (www.google.pl) -np.: MOPS Bydgoszcz lub MOPR Toruń, aby wyszukać właściwą dla siebie instytucję

     

  • Pacjenci z mniejszych miejscowości, lub miast powiatowych muszą udać się do tzw. PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Aby znaleźć odpowiedni PCPR dla swojego powiatu kliknij na poniższy link:  http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr, lub wpisz „PCPR nazwa miasta” w wyszukiwarce google (www.google.pl)