Refundacja PFRON

Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie.


 

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW PFRON

 

Otrzymanie refundacji z Funduszu Osób Niepełnosprawnych na aparaty słuchowe uzależnione jest od następujących czynników


  1. Osoba starająca się o refundację PFRON, musi już wcześniej mieć przyznaną refundację NFZ.
  2. Kolejnym punktem koniecznym do otrzymania tej refundacji jest posiadania orzeczenia niepełnosprawności ( najlepiej częściowo na słuch, chociaż inne orzeczenia też są honorowane, ale refundacja może być mniejsza)
  3. Dochód na osobę w  rodzinie pacjenta nie może przekraczać 50 % ściśle ustalonej kwoty podanej na dany kwartał , która jest średnim miesięcznym wynagrodzeniem wyliczanym przez GUS ( w przypadku osób samotnych jest to 65 % tej kwoty)-          Zobacz przykład

 

Do jakiej instytucji należy się udać, aby uzyskać refundację PFRON ?

 

Środki PFRON dostępne są w odpowiedniej instytucji w zależności od miejsca zamieszkania pacjenta


  • Osoby z dużych miast wojewódzkich muszą udać się do lokalnej instytucji MOPS ( MOPR) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Pomocy Rodzinie)

    Wpisz  MOPS (MOPR) dla swojego miejsca zamieszkania,  w wyszukiwarce google (www.google.pl) -np.: MOPS Bydgoszcz lub MOPR Toruń, aby wyszukać właściwą dla siebie instytucję

  • Pacjenci z mniejszych miejscowości, lub miast powiatowych muszą udać się do tzw. PCPR ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

    Aby znaleźć odpowiedni PCPR dla swojego powiatu  kliknij na poniższy link:  http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr, lub wpisz „PCPR nazwa miasta” w wyszukiwarce google (www.google.pl)