Refundacja NFZ na aparaty słuchowe

Logo Narodowego Funduszu Zdrowia refundującego koszty aparatów słuchowych

JAKIE FUNDUSZE MOŻEMY UZYSKAĆ Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA, ABY NASZ APARAT SŁUCHOWY BYŁ TAŃSZY ?


Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

 

OD STYCZNIA 2023 ROKU, NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA PODNIÓSŁ REFUNDACJE NA APARATY SŁUCHOWE, APARATY SŁUCHOWE KOSTNE , WKŁADKI USZNE ORAZ SYSTEM WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE ( DAWNA NAZWA-  SYSTEMY FM).


 

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 3000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 1050 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1500 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 3000 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 2100 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie - obejmuje kwotę 3850 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.


Logo narodowego funduszu zdrowia

 

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ ABY OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ NFZ ?


 

  1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu!
  2.  Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
  3.  Wizyta u lekarza laryngologa (specjalisty*) - zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).
  4. Laryngolog (specjalista*) wystawia zlecenie (wniosek) na aparaty słuchowe (wkładki uszne).
  5. Powyższe zlecenie przynosimy do punktu protetyki słuchu, gdzie Protetyk słuchu rejestruje takie zlecenie w elektronicznym systemie NFZ ( jak e-recepta)
  6. Po dopasowaniu d odpowiedniego aparatu słuchowego, refundacja jest realizowana od ręki, czyli pacjent płaci mniej o kwotę refundowaną.

* Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: a. audiologii i foniatrii, b. audiologii, c. otolaryngologii, d. otolaryngologii dziecięcej, e. otorynolaryngologii, f. laryngologii


Uwaga:

Na dzień dzisiejszy, aby otrzymać refundację NFZ, nie musimy iść na wizytę do ośrodka zdrowia który ma podpisany kontrakt z NFZ. Wystarczy jeżeli zgłosimy się na wizytę do lekarza laryngologa prywatnie. Tutaj jednak różnica jest taka, że musimy zapłacić za wizytę u lekarza, ale za to oszczędzamy czas. Lekarz musi mieć jednak jedną z wyżej wymienionych specjalizacji.


 


Narodowy fundusz zdrowia logo

Główny kontrakt na refundację aparatów słuchowych NFZ
mamy podpisany z odziałem Kujawsko -Pomorskim


Obecnie możemy obsłużyć pacjentów z całej Polski, ponieważ posiadając główny kontrakt NFZ w województwie kujawsko-pomorskim, możemy rozliczać refundacje z wszystkich województw.


Wszyscy pacjenci są obsługiwani w Bydgoszczy

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Oddział Kujawsko- Pomorski NFZ

NFZ BYDGOSZCZ

ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
Oddział jest czynny w dni robocze
(poniedziałek - piątek) w godz. 8.00 do 16.00
telefon, informacja ogólna: 52 32-52-706

 NFZ Toruń

Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń
Oddział jest czynny w dni robocze
(poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 do 16.00

telefon, informacja ogólna: 56 65 82 600

NFZ Włocławek

ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
Oddział jest czynny w dni robocze
(poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 do 16.00
telefon, informacja ogólna: 54 41-27-400