Elektroniczne potwierdzenie zleceń na aparaty słuchowe- już od stycznia 2020 r.

1. Od kiedy system wchodzi z życie ?

 

No system wystawiania i potwierdzania zleceń w systemie elektronicznym wchodzi z życie 1 stycznia 2020.

2. Jaki jest podstawowy cel systemu ?

Podstawowym celem systemu jest ułatwienie realizacji zleceń przez pacjenta. Według nowego systemu pacjent nie musi udawać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.

3. Czy lekarz musi instalować dodatkowy program na komputerze, żeby obsługiwać system wystawiania elektronicznych zleceń NFZ ?

 

Nie. System elektronicznego wystawiania zleceń obsługiwany jest z poziomu przeglądarki internetowej. Wystarczy komputer z dostępem do internetu, żeby zalogować się do systemu z dowolnego miejsca świadczenia usług medycznych.
Podajemy przykładowy link do elektronicznego systemu potwierdzania zleceń na aparaty słuchowe, który będzie używany do końca grudnia 2019 przez ośrodki zdrowia, lekarzy i protetyków słuchu, którzy biorą udział z pilotażu przed wprowadzeniem systemu w życie: kliknij tutaj.

4. W jaki sposób zalogować się do elektronicznego systemu realizacji zleceń na aparaty słuchowe ?

 

Aby zalogować się do nowego systemu należy mieć nadany login i hasło. Dane te można pozyskać na dwa sposoby :

- lekarze pracujący w ośrodkach zdrowia będą mieli nadane loginy i hasła przez administratora/ informatyka obsługującego taki system w danej przychodni, szpitalu

- lekarze pracujący w swoich prywatnych praktykach, muszą uzyskać dane dostępowe, w podobny sposób jak na wystawianie e-recept, czyli poprzez portal SNRL: kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

5. Jakie kroki musi podjąć pacjent w celu otrzymania refundacji na aparaty słuchowe ?

 

Kolejne kroki pacjenta to:

- udaje się do lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie do specjalisty laryngologa/ audiologa

- ze skierowaniem rejestruje się na wizytę u specjalisty (laryngologa/ audiologa)

- lekarz specjalista w systemie elektronicznym NFZ wystawia zlecenie na aparaty słuchowe (wkładki uszne) oraz po jego weryfikacji, wydaje pacjentowi wydruk składający się z trzech stron, z odręcznym podpisem lekarza

- pacjent zabiera wydruk, który posiada swój unikatowy numer i zgłasza się z nim do Otosonica na ul. Sienkiewicza 5 w Bydgoszczy

- protetyk słuchu rejestruje zlecenie w systemie elektronicznym NFZ, gdzie oczekuje ono na realizację

- w momencie wydania aparatów słuchowych pacjentowi, zlecenie jest realizowane elektronicznie

Uwaga: pacjent na żadnym ze wspomnianych powyżej kroków, nie musi udawać się do siedziby NFZ

Bardzo istotne:

Zlecenie wydrukowane z system informatycznego, bez podpisu lekarza nie będzie ważne, dlatego specjalista musi zawsze pamiętać o podpisie pod numerem prawa wykonywania zawodu !!!

6. Czy w 2020 roku będzie można wystawiać zlecenia na aparaty słuchowe w formie odręcznej, papierowej ?

 

Nie. Począwszy od 1 stycznia 2020 r. według nowelizacji ustawy, nie będzie można wystawiać zleceń wystawianych odręcznie. Co prawda pacjent dostaje wydruk z elektronicznego systemu realizacji zleceń, ale dopiero po wpisaniu danych w sposób elektroniczny.

NFZ dopuszcza wystawienie zlecenia w formie papierowej, ale na nowym druku (nie możemy używać starych druków zleceń do roku 2020 r.), którego wygląd podany jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia - kliknij tutaj

Wystawienie takiego zlecenia jest honorowane tylko i wyłącznie w przypadku niedziałającego systemu internetowego. Niestety, nawet jeżeli lekarz wystawi takie zlecenie w formie papierowej, to i tak będzie musiał je niezwłocznie wprowadzić do systemu internetowego, lub też wysłać pacjenta ze zleceniem papierowym do siedziby NFZ, gdzie takie zlecenie zostanie wpisane do systemu. Stąd też w przypadku niedziałającego systemu, najlepiej jest zaprosić pacjenta ponownie na wizytę, gdzie zlecenie zostanie wystawione elektronicznie.

7. Do kiedy można wystawiać stare zlecenia na aparaty słuchowe i jak długo będą honorowane ?

 

Zlecenia na starych drukach mogą być wystawiane do 31 grudnia 2019 r.

Zlecenie na aparaty słuchowe, które zostało wystawione z datą 31 grudnia 2019 r., będzie uznane i podbite pieczątką przez oddział NFZ.

Zlecenie na starym druku, które zostało zatwierdzone przez NFZ do realizacji będzie ważne do 31 grudnia 2020 r., a po tym dniu straci ważność. Każdy pacjent, który chce zakupić aparaty słuchowe na podstawie starego zlecenia, musi to zrobić do końca 2020 r.

 

8. Jak długo będzie ważne zlecenie refundacyjne wystawione na nowych zasadach po 1 stycznia 2020 r. ?

Nowe zlecenia na aparaty słuchowe, wystawiane w systemie elektronicznym po 1 stycznia 2020 r. , muszą zostać zrealizowane w ciągu roku od daty wprowadzenia ich do systemu.