26.07.2018

Nowe uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ustawa za życiem

Szanowni Państwo

Informujemy że od 1 lipca 2018 roku weszała w życie ustawa " o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności". Co to oznacza w praktyce ?

Osoby które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, mogą się do Państwa zgłaszać z prośbą o wystawienie wniosku na aparaty suchowe, nawet jeżeli nie minał jeszcze okres refundacyjny, czyli 5 lat.

Według nowej ustawy, osoba niepełnsoprawna posiadająca znaczny stopień, może starać się o aparaty słuchowe ( wyroby medyczne) tak często jak ma potrzebę. Dodatkowo nowe przepisy wprowadzają konieczność przyjęcia takiego pacjenta bez kolejki, lub jeżeli to nie jest możliwe, w ciągu kolejnych 7 dni i to bez skierowania. Jedyną rzecz jaką musi zrobić sam pacjent, to okazać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnsoprawności.

Powyższe przepisy, są ukłonem w kierunku osób niepłenosprawnych, tak jak tzw. "Ustawa za życiem", która weszła w życie w styczniu 2017.

Obie ustawy nakładają obowiązek na świadczeniodawców,wywieszenia w miejscach przyjmowania pacjentów, informacji, że mogą być przyjmowani bez kolejek (szczegóły będa podane w załącznikach).

Zachęcamy do wnikliwej lektury informacji skróconych, które dla Państwa na ten temat przygotowaliśmy. Jeżeli ktoś z Państwa będzie się chciał berdziej szczegółowo przygotować do nowych zmian, zamieszczamy też w  załącznikach pełne teksty ustaw.

Wierzymy w to że te informacje, ułatwią Panstwu pracę w niedalekiej przyszlości.

Informacja opisowa Ustawy " o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym
stopniu  niepełnosprawności"- zwana dalej "szczególną"

Ustawa " o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu  niepełnosprawności"- tekst całkowity


Wybrane fragmenty ustawy  z dnia 27 sieprnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, która wpiera ustawę szczególną- przeczytaj tylko,
jeżeli jesteś ciekaw szczególów


Tekst oryginalny ustawy  z dnia 27 sieprnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, która wpiera ustawę szczególną- przeczytaj tylko,
jeżeli chesz analizować wszystkie apekty

A teraz informacje na temat ustawy "Za życiem", która weszła 01 stycznia 2017 r i nadała specjalne przywileje, dzieciom niepełnosprawnym oraz uch rodzicom, a także innym poszkodowanym grupom społecznym. Według tej ustawy, jeżeli lekarz wystawił specjalne zaświadcznie, o przewlekłej chorobie dziecka, która powstała przy urodzeniu, rodzić mógł zakupić aparaty słuchowe w dowolnym momencie z refundacją NFZ, jeżeli udał się do placówki NFZ z wnioskiem na aparaty słuchowe i takim zaświadczniem ( ogólnie dotyczy to wszystkich wyrobów medycznych).

Informacje ogólne na temat ustawy za życiem, przygotowane na podstawie informacji żródłowych
- czytaj ogólnie

Ustawa za Życiem, tekst właściwy - przeczytaj jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje

 

Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie dla osoby niepełnosprawnej według Ustawy za Życiem


Wzór zaświadczenia dla osoby niepelnosprawnej, według ustawy za Życiem
- czytaj ogólnie


Oficjalny informator na temat ustawy za życiem ( źrdóło Ministerstwo Zdrowia)-
czytaj jeżeli chcesz się dowiedzieć o wszystkich szczegółach w tej sprawie

 

do usłyszenia

Magda i Tomasz Szutko

26.07.2018

Badanie Otoemisji Akustycznej DPOAE już teraz w Otosonica

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym wprowadzamy do serii naszych badań Otoemisję Akustyczną Produktów Zniekształceń Nieliniowych ( DPOAE). Wierzymy w to że ten rodzaj Otoemisji jest najbardziej wiarygodnym pomiarem czułości komórek słuchowych zewnętrznych w ślimaku ucha wewnętrznego. Jak powszechnie wiadomo, pomiar polega na włożeniu miniaturowej sondy do ucha pacjenta na tzw. wkładce impedancyjnej i generowaniu  tonów f1 oraz f2 ( czestotliwości tych tonów są bardzo do siebie zbliżone; f2/f1 =1.22), które rożnią się w poziomach o 10 dB ( 65 dB i 55 dB). Jako odpowiedź otrzymujemy zwrotnie ton o częstotliwości 2f1-f2, który jest kombinacją dwóch pierwszych tonów. Odpowiedź ta jest dowodem na dobre funcjonowanie komórek słuchowych zewnętrznych w ślimaku, co bezpośrednio wskazuje na fakt, że pacjent nie ma niedosłuchu (lub niedosłuch nie jest duży), gdyż taka odpowiedź może być zarejestrowana dla progu słyszenia do około 40 dB HL.

Jest to badanie, które jak Państwo wiedzą, wykonuje się dzieciom przy urodzeniu dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która zakupiła sprzęt do szpitali. Wiemy również o tym, że czasami badanie to nie wychodzi po urodzeniu i należy je powtórzyć. W naszej placówce rodzice noworodków mogą wykonać to badanie łącznie z tympanometrią (1 kHz lub 226 Hz w zależności od wieku dziecka),  co przy czystych kanałach słuchowych daje zupełną pewność, czy dziecko może faktycznie mieć poważniejsze problemy ze słuchem. W zasadzie badania takie mogą być wykonane z dnia na dzień, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Posiadamy sprzęt diagnostyczny firmy Interacustics, dzięki któremu możemy wykonać badanie z rozdzielczością 8 punktów na oktawę, co jest bardzo przydatne przy diagnostyce szumów usznych, szczególnie pacjentów, kórzy mają normalny poziom słuchu w audiometrii tonalnej.

Jakie badania DPOAE możemy wykonać ? Przedstawimy to poniżej na przykladzie osoby dorosłej, z jednostronnym niedosłuchem, po operacji nerwiaka nerwu słuchowego po stronie prawej. W ten sposób możemy pokazać różnice w zdrowym i uszkodzonym uchu.  Na początku przedstawimy audiogram i tympanogram osoby badanej.

Audiogram tonalny

Audiometria tonalna Otosonica

Tympanometria

Tympanometria Otosonica


DPOAE w wersji przesiewowej


Otoemisja akustyczna DPOAE w wersji przesiewowej

- przesiewowe badanie DPOAE dla noworodków i małych dzieci, badające poziom otoemisji oddzielnie na prawym i lewym uchu dla częstotliwości z zakresu od 1000 Hz do 6000 Hz. Badanie trwa od kilku sekund w uchu dobrze slyszącym do kilkunastu sekund w uchu słabo słyszącym. Wynika to bezpośrednio z założeń pomiaru, gdzie każdy punkt przy dobrym uśrednianiu, badany jest wielokrotnie, jeżeli odpowiedź nie jest zapisana w pierwszej próbie. Przed wykonaniem tego badania, wykonujemy tympanometrię, w wersji 1 kHz dla noworodków oraz 226 Hz dla małych dzieci. Oczywiście pierwszym badaniem zaczynającym wizytę jest otoskopia.

Dlaczego polecamy to badanie dla małych dzieci ? Ponieważ jest najkrótsze z możliwych, a mali pacjenci nie potrafią długo pozostać bez ruchu. Istotną informacją jest fakt, że jeżeli badanie zostanie przerwane, ponieważ dziecko sie poruszy, nie musi być kontynuowane od początku. Aparatura zapamiętuje od razu już wykonany do tej pory pomiar i kontynuuje badanie od miejsca gdzie zostało przerwane.

Jak widzimy w uchu uszkodzonym mamy tylko dwie zarejestrowane odpowiedzi, ponieważ prawidłowa odpowiedź jest pokazywana na wykresie w postaci zielonego "dziubka". Oczywiście wszystkie dane przedstawione są dodatkowo w wersji tabelarycznej, łacznie w wielkościa odpowiedź DP, poziomem szumu otoczenia i wiarygodnościa badania.


DPOAE w wersji diagnostycznej


Badanie otoemisji akustycznej DPOAE w wersji diagnostycznej

 

- diagnostyczne badanie DPOAE- badanie wykonane dla większej ilości częstotliwości od 500 Hz do 10 000 Hz. Daje pełen obraz komórek słuchowych zewnętrznych, nawet dla wysokich częstotliwości z poza zakresu normalnego audiogramu, co może być stosowane np. do wczesnej obserwacji potencjalnych niedosłuchów u osób pracujących w hałasie, a także u osób które mają normalne audiogramy, a czują pewien dyskomfort słyszenia mowy w hałasie. Ostatecznie może to też być część diagnostyki pacjenta którą Państwo jako lekarze przeprowadzają. Należy zauważyć że na lewym DP- gramie dla częstotliwości około 8 kHz nie występuje odpowiedź DP, a audiogram tego pacjenta dla tej częstotliwości jest w normie.

 

DPOAE w wersji diagnostycznej o dużej rozdzielczości 8 punktów na oktawę

 

Badanie otoemisji akustycznej DPOAE w wersji diagnostycznej o dużej rozdzielczości

 

- diagnostyczne badanie DPOAE o dużej rozdzielczości ( 8 punktów na oktawę)- badanie jest bardzo dokładne, ponieważ odpowiedzi otoemisji mierzonę są gęściej  (dokładniej). Co oznacza 8 punktów na oktawę ? Oktawa jest to wartość oznaczająca że zajmujemy się zakresem częstotliwości gdzie jedna wartość jest dwa razy większa niż druga, czyli np. 2000- 4000 Hz, lub 3000- 6000 Hz itd. i pomiedzy tymi częstotliwościami mamy 8 punktów pomiarowych. Badanie świetnie nadaje się do badania osób z szumami usznymi, gdzie bardzo często mamy dobry słuch i szumy uszne, diagnostycznie jest wszystko ok, a jednak występuje Tinnitus. Możemy pokazać pacjentowi, że ma bardzo małe zmiany w uchu zewnętrznym, w danym paśmie, co nie jest dla niego groźne, ale może jednak powodować szumy uszne.

Dodatkowo należy zauważyć że większa rozdzielczość pozwala na wykrycie dodatkowych punktów aktywności, gdzie normalne badanie diagnostyczne tego nie wykazuje. Możemy to zauważyć w uchu prawym, gdzie pomiędzy 2-3 kHz, mamy cztery punkty odpowiedzi DP, a w normalnym badaniu diagnostycznym tylko jeden.

W taki sposób można zbadać inne regiony w ślimaku ucha wewnętrznego, np. pomiędzy 500- 1000 Hz. Dodatkowo ta metoda daje lepsze możliwości odseparowania szumu otoczenia od odpowiedzi DP, co widoczne jest w uchu lewym, gdzie odległości pomiędzy wartościamu DP ( zielone dziubki) a poziomem szumu (fioletowe tło na dole) jest większa niż przy standardowym badaniu diagnostycznym.

Badanie to trwa około kilku minut obuusznie, a daje naprawdę dużą wiedzę o stanie ucha wewnętrznego.

 

Badanie czułości odpowiedzi DPOAE w zależności od poziomu dźwieku ( DPOAE I/O)


Częstotliwość 500 Hz


Badanie czułości DPOAE


Częstotliwość 1000 Hz


Badanie czułości DPOAE

 

Częstotliwość 2000 Hz


Badanie czułości DPOAE

 

Częstotliwość 3000 Hz


Badanie czułości DPOAE

- test czułości DPOAE ( tzn funkcja wejścia/ wyjścia - I/O) pokazuje zależność odpowedzi DP otoemisji od poziomu sygnału nadawanego do ucha, który wywołuje otoemisję- jednym słowem sprawdzamy czy otoemisja będzie wywołana, jeżeli dźwięki stymulujące będą cichsze ( na osi x jest poziom dźwięku stymulującego, a na osi y poziom otoemisji DP, przy stałej częstotliwości). Co tak naprawe pokazuje taki test ? Badanie DPAOE I/O pokazuje w jakim stanie są komórki słuchowe zewnętrzne, ponieważ jeżeli odpowiedź otoemisji rejestrujemy przy niskim poziomie bodźca, tzn. że komórki z tego zakresu ( pamiętajmy że stymulujemy dźwiękiem o takiej samej częstotiwości przez caly czas) są bardzo czułe.

Zauważmy że w uchu lewym dla 1000 Hz mamy niemalże taki taki sam poziom odpowiedzi DP, niezależnie czy pobudzimy dźwiękiem o poziomie 70 dB SPL, czy też 40 dB SPL. Podobną sytuację mamy dla 500 Hz, przy czym dla niskich poziomów stymulacji odpowiedź DP jest zaburzona. Należy jednak pamietać, że odpowiedź otoemisji dla tak niskich częstotliwości jest ciężko zbadać, ponieważ zarówno dźwieki otoczenia jak i dźwieki z naszego organizmu ( oddychanie, przełykanie itd) pochodzą również z niskiego pasma dźwięków. Częstotliwości 2 i 3 kHz również mają odpowiedzi dla wszystkich poziomów stymulacji, ale widoczny jest spadek kiedy dźwięki generowane do ucha są cichsze ( 40-50 dB SPL) - wynika stąd że czułość komórek sluchowych z tego zakresu jest niższa.

W uchu prawym mamy zupełnie odmienną sytuację, czyli brak odpowiedzi DP dla zakresu 500- 1000 Hz, ponieważ wiemy że jest ono uszkodzone i nawet dla innego typu rejestracji powyżej nie mieliśmy odpowiedzi z ucha prawego. Wynik dla 2 kHz oczywiście występuje, ale tylko dla 60 i 70 dB SPL, poniżej tych wartości nie jesteśmy w stanie zarejestrować otoemisji, ponieważ komórki z tego regionu są w pewnym stopniu uszkodzone, i nie reagują na ciche dźwięki. Warto też porównać DPOAE I/O dla ucha  prawego i lewego, gdzie widzimy jaka jest różnica czułości komórek słuchowych dla tej samej częstotliwości 2 kHz. Podobna sytuacja jest dla częstotliwości 3 kHz.

Podsumowanie DPOAE

Ogólnie możemy powiedzieć że wartości  poziomu otoemisji od 5 do 15 dB SPL, pokazują bardzo dobry stan komórek słuchowych zewnętrznych, jeżeli stymulacja odbywa się na poziomie 65 dB SPL dla tone f1 oraz 55 dB dla tonu f2. Oczywiście niższy poziom otoemisji oznacza gorszą czułość komórek, ale pokazuje że działanie tych komórek jest w miarę właściwe.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, pomiary DPOAE mogą wykryć mikroskopijne zmiany w uchu wewnętrznym, nawet jeżeli audiogram w tym uchu jest prawidłowy, szczególnie że możemy badać odpowiedź DP do zakresu 10 000 Hz, czyli dalej niż audiometrycznie. Dzięki temu możemy wskazać potrzebę ochrony słuchu u osób narażonych na hałas, albo zachęcić młodzież do cichszego słuchania muzyki na słuchawkach ( lub też zaniechania tej czynnoości) jeżeli pokażemy ze komórki słuchowe już w wieku 16 roku życia nie działają prawidłowo.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług w całym zakresie. Wierzymy w to, że do tej pory zauważyli Państwo, wysoką jakość diagnostyki słuchu w naszym gabinecie. Pomiary otoemisji DPOAE są dopełnieniem zakresu badań i pozwolą na jeszcze lepszą diagnostykę słuchu u Państwa pacjentów.

 

Jednośnie chcieliśmy przypomnieć, że w zestawie naszych badań diagnostycznych, posiadamy Test Drożności Trąbki słuchowej (ETF) , o którym pisaliśmy już poniżej.

Zapraszamy do współpracy w pełnym zakresie naszym badań diagnostycznych.

do usłyszenia

Magda i Tomasz Szutko

11.05.2017

Wnioski na aparaty słuchowe mogą być wystawiane z prywatnych gabinetów

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy że według nowych przepisów, każdy lekarz o specjalności otolaryngologii, laryngologii i audiologii, może wystawiać zlecenia na aparaty słuchowe z gabinetu prywatnego.

Informacja została potwerdzona przez nas w kujawsko- pomorskim oddziale NFZ.

Wniosek na  aparaty słuchowe wypełniany jest w standardowy sposób, przy czym zamiast pieczatki przychodni,  wstawiamy pieczatkę prywatnej praktyki lekarskiej z numerem Regon.

Przypominamy również, że na wnioskach nalezy umieścić informację: niedosłuch odbiorczy powyżej 40 dB HL/ lub niepełnosprawność słuchowa II stopnia- w przypadku osób dorosłych powyżej 26 roku życia, oraz niedosłuch odbiorczy powyżej 30 dB HL- dla dzieci i osób poniżej 26 roku zycia

Poniżej zamieszczamy dla przypomnienia wzór wniosku oraz kody dotyczące danych produktów na które wystawia się wniosek.

Zlecenie na aparaty słuchowe/ wkładki uszne


Kody na aparaty słuchowe i wkładki uszne

 

do usłyszenia

Magda  i Tomasz Szutko

 

08.12.2015

Szanowni Państwo !

Test drożności trąbek słuchowych (ETF) już teraz w Otosonica !

Z przyjemnością informujemy, że od początku grudnia zaczęliśmy wykonywać testy drożności trąbek słuchowych przy pomocy testu Williamsa . Używamy do tego wysokiej klasy tympanometru marki Inventis.

Badanie polega na wykonaniu tympanometrii , bez wyjmowania sondy pomiarowej z ucha, dla trzech wariantów. W pierwszym wariancie wykonujemy zwykłą tympanometrię. W drugim wariancie pacjent wykonuje próbę Toynbee’go, czyli przed wykonaniem  testu przełyka ślinę, przy równoczesnym zatkaniu nosa. Ostatni, trzeci wariant, to wykonanie przez pacjenta próby Valsalvy, czyli przed wykonaniem testu tympanometrii pacjent zatyka nos i wdmuchuje powietrze przy zatkanym palcami nosie oraz zamkniętych ustach.

Zarejestrowane w ten sposób wykresy tympanometrii pokazane na rysunku poniżej, pozwalają ocenić drożność trąbek słuchowych. Ogólnie, jeżeli wykresy tympanometrii przesuwają się przy zmianie ciśnienia w uchu środkowym, możemy mówić o drożnej trąbce słuchowej. W teorii pik P3 musi wrócić w okolice piku P1, i różnica w występowaniu szczytu nie powinna być większa niż +/- 25 daPa.

W załączniku mogą Państwo znaleźć artykuł z Nowej Audiofonologii, który przedstawia szerzej podstawy testu Williamsa.

Artykuł na temat testu Wiliamsa /  żródło: Nowa Audiofonologia® 4(1), 2015 67–71


Obok załączyliśmy również druczek skierowań na badania z mapką dojazdu

 

 

Zapraszamy do korzystania z nowej oferty badań, dzięki którym łatwiej będą Państwo mogli diagnozować pacjentów.

Przypominamy, że w naszej placówce, oprócz opisanego testu ETF, pacjenci mogą mieć dodatkowo wykonane testy tympanomentrii , odruchów strzniaczkowych wykonanych ipsi- lub kontralateralnie, audiometrię mowy, audiometrię tonalną z maskowaniem, testy nadprogowe oraz badania zysku z dobranego aparatu słuchowego / implantu słuchowego wykonywane w wolnym polu słuchowym . Od pażdziernika 2015 wprowadzilismy do naszej oferty, na stałe,  w pełnej formie terpię szumów usznych metodą TRT.

 

zapraszamy do współpracy

Magda i Tomasz Szutko

29.01.2015

Szanowni Państwo !

Ruszyła refundacja NFZ na aparaty słuchowe.

Informujemy, że od dnia 21.01.2015 r. oddział kujawsko-pomorskiego NFZ zaczął podbijać wnioski na aparaty słuchowe i wkładki uszne dla pacjentów dorosłych.

Pacjent który zgłosi się do NFZ z nowym wnioskiem na aparat słuchowy, otrzyma od razu zgodę na refundację ( podbity wniosek).

Jednocześnie zaległe wnioski składane w NFZ od września 2014, będą wysyłane sukcesywnie do pacjentów drogą pocztową.


....do usłyszenia

 

Magda i Tomasz Szutko

Zespół Otosonica

07.10.2014

Szanowni Państwo !

Terapia TRT już teraz w Bydgoszczy

Zespół Otosonica uczestniczył w kursie dotyczącym terapii szumów usznych wykonywanej metodą TRT, przeprowadzonego przez prof. Pawla Jastreboffa oraz Panią Dr Małgorzatę Jastreboff. Zapraszamy do skorzystania z naszych umiejętności.

W niedługim czasie ten rodzaj działalności zostanie mocno rozwinięty w naszym ośrodku, ale już teraz mogą Państwo kierować do nas pacjentów cierpiących na szumy uszne, zarówno tych którzy zaczynają dopiero diagnostykę, w celu wykonania części diagnostycznych badań słuchu,  jak i tych którzy taką diagnostykę zakończyli.

Będziemy odpowiednio kierowali procesem rehabilitacji w terapii szumów usznych u pacjentów, którzy już przeszli przez pełną diagnostykę, tak aby odnieśli długoterminową ulgę w odczuwaniu tego negatywnego zjawiska.

Informacji na ten temat udzielamy pod numerem telefonu: 789-452-612 (Tomasz Szutko)

....do usłyszenia

Zespół Otosonica

13.08.2014

Szanowni Państwo !

Informujemy, że z dniem 13.08.2013 oddział kujawsko- pomorski Narodowego  Funduszu Zdrowia wprowadza kolejkowanie wniosków na aparaty słuchowe
i wkładki uszne dla osób dorosłych. Wyjątkiem są dzieci oraz osoby represjonowane ( inwalidzi wojenni), gdzie refundacja będzie przyznawana na bieżąco.

Pacjenci nadal mogą składać wnioski na aparaty słuchowe oraz wkładki uszne w NFZ, przy czym refundacje będą przekazywane w okresie późniejszym w systemie kolejek

Powodem kolejkowania jest oficjalnie zbyt niski budżet.

...do usłyszenia

Magda i Tomasz Szutko

24.06.2014

 

Szanowni Państwo !

Z dniem 1 Lipca 2014 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które mówi o konieczności stosowania nowych druków, niezbędnych do otrzymania przez pacjentów refundacji na aparaty słuchowe i wkładki uszne.
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami, gdzie znajdą Państwo wzór nowego zlecenia dla pacjentów niedosłyszących oraz treść rozporządzenia.

DRUK ZLECENIA

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZLECEŃ

 

 

Zaparaszamy do korzystania z tej zakładki, gdzie będziemy umieszczać najważniejsze aktualności dla lekarzy.

Jeżeli chcą państwo dostawać od nas powiadomienia o aktualizacjach w tej zakładce, prosimy o przesłanie takiej prośby, przesyłajać mail na adres : kontakt@otosonica.com

Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką " Badania słuchu u dzieci", gdzie mogą Państwo znaleźć opis badań, które wykonujemy u najmłodszych w wieku od 2,5 roku życia.
pozdrawiamy
Magda i Tomasz Szutko