Ceny badań słuchu

 

Badania słuchu- Bydgoszcz


 

Cennik badań słuchu

DIAGNOSTYCZNE BADANIA SŁUCHU


 

      Audiometria tonalna60 zł (dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia)

__________________

       Audiometria zabawowa / tonalna (dzieci do 8 roku życia)- 70 zł

__________________

      Tympanometria     -   70 zł

__________________

   ∇   Audiometria mowy -   75 zł

__________________

      Pomiar odruchu strzemiączkowego ipsilateralnie (IPSI)-  20 zł

__________________

      Pomiar odruchu strzemiączkowego contralateralnie (CONTRA)- 20 zł

__________________

     Próba nadprogowa SISI - 20 zł

__________________

      Badanie progu dyskomfortu UCL - 20 zł

__________________

      Badanie natężenia i częstotliwości szumów usznych (FIT) - 20 zŁ

__________________

      Test drożności trąbki słuchowej (ETF) -  80 zł

__________________

   ∇  Otoemisja akustyczna DPOAE podstawowa (500 Hz,1, 2, 4, 6, 8 kHz)-   75 zł

__________________

   ∇   Otoemisja akustyczna DPOAE max  (500 - 10 000 Hz / 31 punktów)- 150

 


BADANIA OCENIAJĄCE ZYSK Z DOBORU APARATU/ IMPLANTU SŁUCHOWEGO
( Badanie w wolnym polu słuchowym FF)


 

 

      Badanie progu słyszalności wykonane obuusznie z aparatami słuchowymi -   45 zł

__________________

       Badanie progu słyszalności  z aparatem słuchowym wykonane oddzielnie na prawe i lewe ucho60 zł

__________________

       Badanie zrozumiałości mowy wykonane obuusznie z  aparatami słuchowymi - 50 zł

__________________

      Badanie zrozumiałości mowy wykonane z aparatem słuchowym oddzielnie na prawe i lewe ucho- 80 zł

 PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO CENY DIAGNOSTYCZNYCH BADAŃ SŁUCHU WYKONYWANE W ZESTAWACH. CENY BADAŃ SŁUCHU WYKONYWANYCH W ZESTAWIE SĄ NIŻSZE

 DIAGNOSTYCZNE BADANIA SŁUCHU WYKONYWANE W ZESTAWIE
( TESTY SŁUCHU DLA OSÓB DOROSŁYCH)


 

      Audiometria tonalna+ tympanometria-     110 zł
__________________

       Audiometria tonalna+ audiometria mowy + tympanometria - 160 zł

__________________

       Audiometria tonalna+ otoemisja DPOAE max  + tympanometria - 200 zł

__________________

      Audiometria tonalna + audiometria mowy110 zł

__________________

       Audiometria Tonalna+Otoemisja DPOAE maksymalna - 150
        Pełna diagnostyka dla dorosłych:

Audiometria tonalna+ audiometria mowy + tympanometria +Otoemisja DPOAE max  - 270 zł

 


DIAGNOSTYCZNE BADANIA SŁUCHU WYKONYWANE W ZESTAWIE
( TESTY SŁUCHU DLA DZIECI )


    Audiometria zabawowa + tympanometria - 110 zł

__________________

    Otoemisja DPOAE podstawowa + tympanometria120 zł

__________________

   Audiometria zabawowa+ audiometria mowy dla dzieci- 110 zł

__________________

    Audiometria zabawowa+ mowy+ tympanometria- 160 zł

__________________

    Audiometria zabawowa+ otoemisja podstawowa DPOAE+ tympanometria- 180 zł

__________________

   Pełna diagnostyka dziecięca

Audiometria zabawowa+ mowy+tympanometria+otoemisja DPOAE podstawowa- 240 zł

 


BADANIA ZYSKU Z APARATÓW SŁUCHOWYCH/ IMPLANTÓW W WOLNYM POLU SŁUCHOWYM (FF) W ZESTAWIE


 

   Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu: próg słyszalności + zrozumiałość mowy pomiar pomiar oddzielnie na prawe
i lewe ucho 
- 130 zł

__________________

  Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu: próg słyszalności + zrozumiałość mowy pomiar obuuszny - 90 zł

__________________

    Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu : próg słyszalności na prawe i lewe ucho oddzielnie+ próg słyszalności mierzony obuusznie 95 zł

__________________

   Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu : badanie zrozumiałości mowy na prawe i lewe ucho oddzielnie + badanie zrozumiałości mowy mierzone obuusznie- 120 zł

__________________

    Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu : próg słyszalności oraz badanie zrozumiałości mowy na prawe i lewe ucho oddzielnie + próg słyszenia, oraz badanie zrozumiałości mowy mierzone obuusznie - 190 zł