Ceny badań słuchu

 

PODSTAWOWE BADANIA SŁUCHU


 

 Przesiewowe badanie słuchu - bezpłatnie (od 8 roku życia) *

* badanie wykonane dla czterech podstawowych częstotliwości audiometrycznych przez słuchawki nagłowne

 

DIAGNOSTYCZNE BADANIA SŁUCHU


 

      Audiometria tonalna45 zł (dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia)

__________________

       Audio metria zabawowa / tonalna (dzieci do 8 roku życia)- 50 zł

__________________

      Tympanometria     -   50 zł

__________________

   ∇   Audiometria mowy -   55 zł

__________________

      Pomiar odruchu strzemiączkowego ipsilateralnie (IPSI)- 15 zł

__________________

      Pomiar odruchu strzemiączkowego contralateralnie (CONTRA)- 25 zł

__________________

     Tympanometria + IPSI -  50 zł

__________________

   ∇   Tympanometria + IPSI+CONTA  - 75 zł

__________________

     Próba nadprogowa SISI -15 zł/ szt

__________________

      Badanie progu dyskomfortu UCL - 10 zł

__________________

      Badanie natężenia i częstotliwości szumów usznych (FIT) - 10 zŁ

__________________

      Test drożności trąbki słuchowej (ETF) -  50 zł

__________________

   ∇   Otoemisja akustyczna DPOAE przesiewowa - (500 Hz,1, 2, 4 kHz) 40 zł

__________________

   ∇  Otoemisja akustyczna DPOAE podstawowa (500 Hz,1, 2, 4, 6, 8 kHz)-  50 zł

__________________

      Otoemisja akustyczna DPOAE rozszerzona (500 - 10 000 Hz / 11 punktów)- 70

__________________

      Otoemisja akustyczna DPOAE dla osób z szumami (2000 - 10 000 Hz / 17 punktów)- 90

__________________

   ∇   Otoemisja akustyczna DPOAE maksymalna  (500 - 10 000 Hz / 31 punktów)- 150

 


BADANIA OCENIAJĄCE ZYSK Z DOBORU APARATU/ IMPLANTU SŁUCHOWEGO
( Badanie w wolnym polu słuchowym FF)


 

 

      Badanie progu słyszalności wykonane obuusznie z aparatami słuchowymi -   35 zł

__________________

       Badanie progu słyszalności  z aparatem słuchowym wykonane oddzielnie na prawe i lewe ucho50 zł

__________________

       Badanie zrozumiałości mowy wykonane obuusznie z  aparatami słuchowymi - 45 zł

__________________

      Badanie zrozumiałości mowy wykonane z aparatem słuchowym oddzielnie na prawe i lewe ucho- 70 zł

 PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO CENY DIAGNOSTYCZNYCH BADAŃ SŁUCHU WYKONYWANE W ZESTAWACH. CENY BADAŃ SŁUCHU WYKONYWANYCH W ZESTAWIE SĄ NIŻSZE

 DIAGNOSTYCZNE BADANIA SŁUCHU WYKONYWANE W ZESTAWIE
( TESTY SŁUCHU DLA OSÓB DOROSŁYCH)


 

      Audiometria tonalna+ tympanometria-    85 zł
__________________

       Audiometria tonalna+ audiometria mowy + tympanometria - 130 zł

__________________

       Audiometria tonalna+ otoemisja DPOAE rozszerzona + tympanometria - 140 zł

__________________

      Audiometria tonalna + audiometria mowy90 zł
__________________

        Audiometria mowy + tympanometria -     80 zł
__________________

        Otoemisja DPOAE rozszerzona + tympanometria- 100    ∇   "PAKIET SZUMOWY"

Audiometria tonalna+ tympanometria +Otoemisja DPOAE dla osób z szumem usznym+FIT  - 170 zł        Pełna diagnostyka dla dorosłych:

Audiometria tonalna+ audiometria mowy + tympanometria +Otoemisja DPOAE podstawowa  - 170 zł

__________________

    ∇    Pełna diagnostyka dla dorosłych- pakiet rozszerzony:

Audiometria tonalna+ audiometria mowy + tympanometria + IPSI+ Otoemisja DPOAE rozszerzona  - 195 zł

__________________

    ∇    Pełna diagnostyka dla dorosłych- pakiet maksymalny:

Audiometria tonalna+ audiometria mowy + tympanometria + IPSI+CONTRA+ Otoemisja DPOAE maksymalna  - 250 zł

 


DIAGNOSTYCZNE BADANIA SŁUCHU WYKONYWANE W ZESTAWIE
( TESTY SŁUCHU DLA DZIECI )


    Audiometria zabawowa + tympanometria - 90 zł

__________________

    Otoemisja DPOAE podstawowa + tympanometria90 zł

__________________

   Audiometria zabawowa+ audiometria mowy dla dzieci- 90 zł

__________________

    Audiometria zabawowa+ mowy+ tympanometria- 130 zł

__________________

    Audiometria zabawowa+ otoemisja podstawowa DPOAE+ tympanometria- 130 zł

__________________

   Pełna diagnostyka dziecięca

Audiometria zabawowa+ mowy+tympanometria+otoemisja DPOAE podstawowa-160 zł

 


BADANIA ZYSKU Z APARATÓW SŁUCHOWYCH/ IMPLANTÓW W WOLNYM POLU SŁUCHOWYM (FF) W ZESTAWIE


 

   Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu: próg słyszalności + zrozumiałość mowy pomiar jednouszny - 60zł

__________________

  Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu: próg słyszalności + zrozumiałość mowy pomiar obuuszny - 100 zł

__________________

    Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu : próg słyszalności na prawe i lewe ucho oddzielnie+ próg słyszalności mierzony obuusznie- 70 zł

__________________

   Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu : badanie zrozumiałości mowy na prawe i lewe ucho oddzielnie + badanie zrozumiałości mowy mierzone obuusznie- 100 zł

__________________

    Badanie zysku z aparatu słuchowego/ implantu : próg słyszalności oraz badanie zrozumiałości mowy na prawe i lewe ucho oddzielnie + próg słyszenia, oraz badanie zrozumiałości mowy mierzone obuusznie - 160 zł